Extra algemene ledenvergadering

Op woensdag 5 oktober a.s. organiseert het bestuur een extra algemene ledenvergadering. De agenda voor deze ledenvergadering is als volgt: -goedkeuring van het ambitiedocument -uitleg over de clubapp -verkiezing van een nieuwe voorzitter. In het voorjaar hebben vele Runners de enquête ingevuld, begin mei hebben we de antwoorden besproken en nu heeft het bestuur aan de hand van die antwoorden nieuw beleid geformuleerd. Dat staat in het ambitiedocument. Bestudeer het eens. Op de extra algemene ledenvergadering zullen we dit document eerst bespreken, maar mis je er nog iets in, dan kun je dat ook van tevoren mailen naar het bestuur. De clubapp is nu een poosje in gebruik, maar heeft nog meer mogelijkheden dan we nu gebruiken. Over hoe we de clubapp nog beter kunnen gebruiken, wordt op de vergadering uitgelegd. Ik ben nu vier en half jaar voorzitter van deze mooie club geweest. Ik heb van tevoren beloofd die functie vier jaar op mij te nemen. De termijn zit erop, maar we denken dat we een uitstekende opvolger hebben gevonden. Daarom stelt het bestuur voor om Kees Lueks te benoemen tot voorzitter van Runners Stadskanaal. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 27 september opgeven bij het bestuur. We hopen dat vele leden de extra ledenvergadering zullen bijwonen op woensdag 5 oktober 2022, om 20.30 uur. We proberen vóór half 10 klaar te zijn. Namens het bestuur, Rob van der Horst

Runners Stadskanaal 35jaar: feest!

Dit jaar bestaat onze club 35 jaar. Tijd voor een feestje! Na alle coronaperikelen vond de activiteitencommissie het hoog tijd voor een feest. Het zal gehouden worden op 25 juni, dus ’s avonds na de 5 x 5 estafette. Dus hou de 25e juni vrij in je agenda! Over het hoe, wat en waar krijg je uiteraard nog bericht.