Van het bestuur

Op 9 maart is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze werd bezocht door ruim 50 leden en kon gelukkig weer ‘live’ gehouden worden in de kantine. Tijdens deze vergadering is Dorien Smith afgetreden als secretaris van de club en is Joke Dijkhuis benoemd als haar vervanger in die functie. Rinus Rijk was al afgetreden als penningmeester en Paul Slootweg is nu benoemd tot onze nieuwe penningmeester. Gelukkig draait Bert ten Hoff nog even mee als ervaren penningmeester totdat alles is overgedragen. Ik had de wens de voorzittershamer over te dragen aan een nieuwe voorzitter, maar die was nog niet voorhanden. Daar lijkt nu verandering in te komen. Er worden nu gesprekken gevoerd met een kandidaat voor het voorzitterschap van de club!

Enkele jaren geleden was het oude beleidsdocument eigenlijk afgerond en was het tijd voor een nieuwe blik op de toekomst. Dat viel nog niet mee om dat met elkaar te bedenken dus daar konden we wel wat hulp bij gebruiken. Dat kon geregeld worden, maar toen gooide het coronavirus alle plannen in de war. Nu is de begeleidingscursus opgestart en worden we begeleid door Erwin Bloeming van het Huis voor de Sport Groningen. Het eerste zichtbare resultaat van die cursus is de vragenlijst die jullie allemaal via de mail ontvangen hebben. We zijn erg blij met het feit dat bijna de helft van alle leden de vragenlijst hebben ingevuld. Wat er uit de antwoorden naar boven is komen drijven kun je in het clubblad van april lezen.

Bestuursnieuws Overzicht